Community van Functional Fitness Fanaten

Ons doel is functional fitness te promoten, de kwaliteit van trainers, boxen en sporters te borgen en veilige, leuke, uitdagende competitie te organiseren voor alle niveaus.

Functional fitness

Ons doel is de sport functionele fitness te promoten door, o.a. de implementatie van een gestandaardiseerd rulebook, duidelijke bewegingsnormen, training voor trainers, technische officials en extra mogelijkheden te bieden voor atleten om deel te nemen aan wedstrijden.

We houden van functionele fitness als een competitieve sport en willen deze sport promoten en laten groeien. Het ultieme doel is functional fitness als Olympische discipline te kwalificeren.